Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Z uwagi na rozpoczęcie obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). W związku z powyższym uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych jest firma :P.P.H. „ELMAR” Sp. Jawna siedzibą w 09-200 Sierpc, ul. Świętokrzyska 11, adres e-mail: sierpcelmar@wp.pl Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów oferowanych przez P.P.H.”ELMAR” Sp. jawna – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO;
marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu P.P.H. „ELMAR” Sp. Jawna. , do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
finansowo księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa P.P.H. „ELMAR” Sp. jawna do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
prowadzenia procesów reklamacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa P.P.H. „ELMAR” Sp. jawna , przez okres 5 lat od zakończenia umowy;
W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych, windykatorzy, kurierzy, banki, firmy ubezpieczeniowe.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych); posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem P.P.H. „ELMAR” Sp. jawna 09-200 Sierpc, ul. Świętokrzyska 11 , lub wysyłając maila na adres: sierpcelmar@wp.pl . Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W związku ze zmianami postanowiliśmy zmodernizować Politykę prywatności

W przypadku pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

P.P.H. “ELMAR” sp. Jawna

ul. Świętokrzyska 11, 09-200 Sierpc

Tel.: 608 31 87 73, 601 28 72 94

Tel./Fax: 24 275 13 23

Tel.: 24 275 32 64

sierpcelmar@wp.pl